کلام: حضرت سیّدنا خواجہ غیرب نواز معین الدین چشتی اجمیری﷫


کلام: حضرت سیّدنا خواجہ غیرب نواز معین الدین چشتی اجمیری﷫

یاغوثِ معظم نورِ ہدیٰ، مختارِ نبی مختارِ خدا
سلطان دو عالم قطبِ عُلیٰ، حیراں زجلالت ارض و سما
درصدق ہمہ صدّیق وشی، در عدل عدالت چوں عمری
اے کانِ حیا عثماں منشی، مانند علی باجود و سخا
 در بزمِ نبی عالی شانی، ستارِ عیوب مریدانی
در ملکِ ولایت سلطانی، اے منبعِ فضل  و جود و سخا
چوں پارئے نبی شد تاج سرت، تاج ہمہ عالم شد قدمت
اقطابِ جہاں درپیش درت، افتادہ چوں پیش شاہ و گدا
گرداد مسیح بہ مردہ دراں، دادی تو بدینِ محمدﷺ جاں
ہمہ عالم محی الدیں گویاں، بر حسن جمالت گشتہ فدا

Ziae Taiba Monthly Magazine in Karachi